Električne peći XR

Porodica električnih peći XR obuhvaća 10 modela u radnom području do 1320°C. Vrata peći su na prednjoj strani i u standardnoj izvedbi otvaraju se pod širokim u kutem desnu stranu. Korisni volumen radne komore je od 100 do 1060 litara. Grijači su postavljeni pet strana komore u utorima. Odlukuju se ravnomjernom raspodjelom temperature u komori. Cijela konstrukcija peći je u INOX izvedbi. Izborom dodatne opreme i pribora proširuje se područje primjene peći i omgućava njihovo lakše priligođavanje potrebama korisnika. Posebno su pogodne za u profesionalnim radionicama za svakodnevni rad gdje se traži visoka kvaliteta proizvoda.

Rezultati 1 - 10 od 10

XR 230

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
50.680,00 kn

XR 190

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
45.858,75 kn

XR 150

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
40.796,25 kn

XR 310

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
60.242,50 kn

XR 380

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
70.528,75 kn

XR 780

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
103.636,25 kn

XR 100

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
36.377,50 kn

XR 680

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
94.636,25 kn

XR 520

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
81.136,25 kn

XR 1060

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
122.680,00 kn