GIPS

Rezultati 1 - 2 od 2

Gips Duropress

Gipsa koji se koristi za kalupa za prešanje na hidrauličkoj preši

Gips Almod LC

Gipas za izradu kalupa za lijevanje