Električne peći XT

Porodica električnih peći XT obuhvaća 10 modela u radnom području do 1320°C. Vrata peći su na prednjoj strani i u standardnoj izvedbi otvaraju se pod širokim u kutem desnu stranu. Korisni volumen radne komore je od 80 do 1000 litara. Grijači su postavljeni pet strana komore na keramičkim cijevima. Odlukuju se ravnomjernom raspodjelom temperature u komori. Cijela konstrukcija peći je u INOX izvedbi. Izborom dodatne opreme i pribora proširuje se područje primjene peći i omgućava njihovo lakše priligođavanje potrebama korisnika. Posebno su pogodne za u profesionalnim radionicama za svakodnevni rad gdje se traži visoka kvaliteta proizvoda.

Proizvođač:
KITTEC GmbH
Rezultati 1 - 10 od 10

XT 80

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
43.175,00 kn

XT 120

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
48.187,50 kn

XT 160

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
53.850,00 kn

XT 200

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
59.425,00 kn

XT 270

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
70.000,00 kn

XT 330

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
80.775,00 kn

XT 450

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
91.625,00 kn

XT 600

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
106.412,50 kn

XT 700

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
116.375,00 kn

XT 1000

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači na keramičkim cijevima - ventilacijski...
137.500,00 kn