Električne peći CL 5

Porodica električnih peći CL-5 obuhvaća 7 modela u radnom području do najviše temperature 1320°C. Vrata peći su na prednjoj strani i u standardnoj izvedbi otvaraju se u desnu stranu. Korisni volumen radne komore je od 100 do 600 litara. Grijači su postavljeni pet strana komore u utorima i na taj način su zaštićeni prilikom punjenja peći. Odlukuju se ravnomjernom raspodjelom temperature u komori. Pored osnovne izvedbe u ponudi je puno dodatne opreme i pribora čime se izvedba priligođava potrebama korisnika. Posebno su pogodne za rad u radionicama keramike.

Proizvođač:
KITTEC GmbH
Rezultati 1 - 7 od 7

CL 100-5

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
35.500,00 kn

CL 140-5

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
40.500,00 kn

CL 210-5

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
48.125,00 kn

CL 280-5

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
55.787,50 kn

CL 330-5

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
64.687,50 kn

CL 440-5

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
75.600,00 kn

CL 600-5

Osnovne značajke: - grijači u pet strana komore - grijači u utorima čime su dodatno zaštićeni -...
90.812,50 kn