Električne peći TE-S

Porodica električnih peći TE-S obuhvaća 9 modela u radnom području do 1320°C. Radna komora je cilindričnog oblika, a vrata peći nalaze se na gornjoj strani. Korisni volumen radne komore je od 75 do 300 litara koji se kod nekih modela može povećati dodatnim prstenom sa grijačima. Grijači su nalaze u plaštu radne komore i smještemi su u utorima. Počevši od modela sa volumenom 95 litara u standardnoj izvedbi grijači se nalaze i u podu čime se postiže ravnomjerna raspodjela temperature. Izborom dodatne opreme i pribora moguće je proširiti popdručje primjene. Posebno su pogodne za rad u svakodnevni radu o profesionalnim radionicama keramike.

Rezultati 1 - 9 od 9

TE 80 S

Osnovne značajke: - moguće povećanje volumena do 50% uz dodatni prsten sa grijačima - ozid potpuno od...
23.300,00 kn

TE 95 S

Osnovne značajke: - moguće povećanje volumena do 50% uz dodatni prsten sa grijačima - ozid potpuno od...
26.662,50 kn

TE 100 S

Osnovne značajke: - moguće povećanje volumena do 50% uz dodatni prsten sa grijačima - ozid potpuno od...
26.187,50 kn

TE 130 S

Osnovne značajke: - moguće povećanje volumena do 50% uz dodatni prsten sa grijačima - ozid potpuno od...
29.062,50 kn

TE 145 S

Osnovne značajke: - moguće povećanje volumena do 50% uz dodatni prsten sa grijačima - ozid potpuno od...
31.812,50 kn

TE 165 S

Osnovne značajke: - moguće povećanje volumena do 50% uz dodatni prsten sa grijačima - ozid potpuno od...
31.812,50 kn

TE 200 S

Osnovne značajke: - moguće povećanje volumena do 50% uz dodatni prsten sa grijačima - ozid potpuno od...
33.362,50 kn

TE 250 S

Osnovne značajke: - moguće povećanje volumena do 50% uz dodatni prsten sa grijačima - ozid potpuno od...
36.875,00 kn

TE 300 S

Osnovne značajke: - moguće povećanje volumena do 50% uz dodatni prsten sa grijačima - ozid potpuno od...
42.050,00 kn