Električne peći Top

Proizvođač:
NABERTHERM GmbH
Rezultati 1 - 12 od 12

TOP 16

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
15.112,50 kn

TOP 45

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
19.337,50 kn

TOP 45/R

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
20.212,50 kn

TOP 60

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
21.656,25 kn

TOP 60/R

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
22.237,50 kn

TOP 80

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
22.425,00 kn

TOP 100

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
26.468,75 kn

TOP 130

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
28.875,00 kn

TOP 140

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
31.000,00 kn

TOP 160

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
33.000,00 kn

TOP 190

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
34.550,00 kn

TOP 220

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
42.250,00 kn