Električne peći Top

Proizvođač:
NABERTHERM GmbH
Rezultati 1 - 12 od 14
Stranica 1 od 2

TOP 16

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
13.500,00 kn

TOP 45

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
17.250,00 kn

TOP 45eco

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
16.968,75 kn

TOP 45/R

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
18.000,00 kn

TOP 60

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
19.031,25 kn

TOP 60eco

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
19.312,50 kn

TOP 60/R

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
19.875,00 kn

TOP 80

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
19.968,75 kn

TOP 100

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
23.531,25 kn

TOP 130

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
25.687,50 kn

TOP 140

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
27.562,50 kn

TOP 160

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
29.437,50 kn