Električne peći Top

Proizvođač:
NABERTHERM GmbH
Rezultati 1 - 12 od 12

TOP 16

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
13.218,75 kn

TOP 45

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
17.156,25 kn

TOP 45/R

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
18.000,00 kn

TOP 60

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
19.406,25 kn

TOP 60/R

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
19.968,75 kn

TOP 80

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
20.062,50 kn

TOP 100

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
23.343,75 kn

TOP 130

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
25.593,75 kn

TOP 140

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
27.656,25 kn

TOP 160

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
29.250,00 kn

TOP 190

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
30.750,00 kn

TOP 220

Osnovne značajke: - višeslojna izolacija sa lakom izolacijskom opekom vrhunskih karakteristika -...
37.781,25 kn