Usluga pečenja keramike

radiONA je opremljena se više električnih peći koje postižu temperature sve do 1300°C:

  • peć sa vratima na prednjoj strani i radnom prostorom volumena 6L, može raditi do najviše temperature 1250°C
  • peć sa vratima na gornjoj strani i radnim prostorom volumena 85L, može raditi do najviše temperature 1300°C
  • peć sa vratima na prednjoj strani, grijačima u 5 strana komore i radnim prostorom volumena 220L, može raditi do najviše temperature 1250°C

Svim korisnicima osigurano je besplatno parkiralište, kava ili sok, te neometani pristup pećima.

Punjenje peći rade korisnici samostalno uz nadzor i pomoć voditeljice.

Ovisno o zauzetosti kapaciteta i najvišoj temperaturi pečenja preuzimanje pečenih predmeta najčešće je 24 do 48 sati nakon pokretanja ciklusa rada peći.

Proizvođač:
RAVITERA d.o.o.
Rezultati 1 - 4 od 4

Peć 85 L / max. 1080°C

Usluga pečenja keramike u peći sa vratima na gornjoj strani volumena 85 L do najviše temperature...
150,00 kn

Peć 220 L / max. 1080°C

Usluga pečenja keramike u peći sa vratima na prednjoj strani volumena 220 L do najviše temperature...
225,00 kn

Peć 85 L / max. 1250°C

Usluga pečenja keramike u peći sa vratima na gornjoj strani volumena 85 L do najviše temperature...
190,00 kn

Peć 220 L / max. 1250°C

Usluga pečenja keramike u peći sa vratima na prednjoj strani volumena 220 L do najviše temperature...
300,00 kn