Tekuće engobe Duncan

Tekuća engoba napravljena je za prekrivanje nepečene i pečene gline. Na predmetu tvori intenzivan i pokrivan sloj, u poroznoj mat varijanti bez transparentne glazure ili sjajnoj varijanti sa transparentnom glazurom. Bogatsvo tonova očitava se i na tamnim glinama. Temperatura paljenja je 1000-1230°c.