Električne peći KE-S+

Porodica električnih peći KE-S+ obuhvaća 6 modela u radnom području do 1350°C. Vrata peći su na prednjoj strani i u standardnoj izvedbi otvaraju se u desnu stranu. Korisni volumen radne komore je od 100 do 480 litara. Grijači su postavljeni pet strana komore na keramičkim cijevima. Izolacija peći dodatno je poboljšana mikroporoznom izolacijom. Odlukuju se ravnomjernom raspodjelom temperature u komori. Izborom dodatne opreme i pribora proširuje se područje primjene peći i omgućava njihovo lakše priligođavanje potrebama korisnika. Posebno su pogodne za u profesionalnim radionicama gdje se traži visoka kvaliteta proizvoda.

Rezultati 1 - 6 od 6

KE 100 S+

Osnovne značajke: - grijači u 5 strane komore - grijači na keramičkim cijevima - izvedba konstrukcije...
56.318,75 kn

KE 150 S+

Osnovne značajke: - grijači u 5 strane komore - grijači na keramičkim cijevima - izvedba konstrukcije...
60.325,00 kn

KE 200 S+

Osnovne značajke: - grijači u 5 strane komore - grijači na keramičkim cijevima - izvedba konstrukcije...
71.768,75 kn

KE 250 S+

Osnovne značajke: - grijači u 5 strane komore - grijači na keramičkim cijevima - izvedba konstrukcije...
82.075,00 kn

KE 330 S+

Osnovne značajke: - grijači u 5 strane komore - grijači na keramičkim cijevima - izvedba konstrukcije...
97.050,00 kn

KE 480 S+

Osnovne značajke: - grijači u 5 strane komore - grijači na keramičkim cijevima - izvedba konstrukcije...
122.137,50 kn