Opći uvjeti

Objavljivanjem ovog teksta smatra se da je korisnik upoznat sa općim uvjetima korištenja usluge i pravilima privatnosti portala keramica.info, te ih prihvaća i preuzima obavezu na sebe da će se prilikom korištenja usluga držati odredbi iz ovog teksta. Opći uvjeti korištenja i prihvatljivi načini ponašanja korisnika usluga sastavljeni su s ciljem zaštite korisnika sustava keramica.info
Web sustav keramica.info u vlasništvu je tvrtke Bosio Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu Bosio Zagreb).

 

PRAVILA PONAŠANJA

Korisnik se obavezuje da neće koristiti naš sustav na bilo koji način na koji bi se mogao ugroziti nesmetan i siguran rad. Slanje masovnih neželjenih komercijalnih e-mail poruka ili SPAM-a kroz keramica.info sustav najstrože je zabranjeno. Zadržavamo pravo bez prethodnog upozorenja isključiti, trajno ili privremeno bilo kojeg korisnika za kojeg se utvrdi da je slao SPAM e-mail poruke.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Web sustav keramica.info je sačinjen tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema vezanih uz keramiku, staklo i tehnike rada i korištenja gline, stakla i sličnih materijala. Keramica.info ograđuje se od postupaka koji su poduzeti u vezi s informacijama na stranici, ova web stranica sačinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu kompetentnih osoba.
Keramica.info zadržava pravo na pogrešne navode. U takvom slučaju mjerodavna je informacija koja je pružena usmeno ili pismeno od strane naših djelatnika keramica.info ne daje garancije bilo koje vrste za usluge koje pružamo. Ovo uključuje gubitak podataka.
Keramica.info zadržava pravo da doda, obriše ili promijeni bilo koji uvjet korištenja ili njegov dio bez prethodne najave i u bilo koje vrijeme. Keramica.info ne garantira da će ove stranice biti dostupne u svakom trenutku. Stranice mogu biti privremeno nedostupne kada je to potrebno zbog podrške, održavanja ili izmjene sadržaja.
Bosio Zagreb zadržava pravo izmjene sadržaja na web sustavu keramica.info bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga te nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Keramica.info ne uzima naknadu za sklopljene poslove između korisnika te ne preuzima odgovornost za kvalitetu, porijeklo materijala i nastale porezne obaveze.
sadržaje pošte koja će na njih pristizati.

 

CIJENE

Istaknute cijene na internet stranicma u web katalogu uključuju PDV sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Zadržavamo pravo promjene cijene bez prethodne najave. U slučaju da promjena cijene nije provedena na internet stranicama važeća je cijena iz "Potvrde Narudžbe".
Poslovnim korisnicima odobravaju se popusti i dodatne pogodnosti na bazi ostvarenog prometa. Popusti se odobravaju i ukoliko se kupuju veće količine istog artikla.

 

OSNOVNI PODACI

Bosio Zagreb d.o.o. Zagrebačka 29, 10430 Samobor; tel: +385 1 6560 453, 454 fax: +385 1 6560 147 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. OIB: 27639008504.

Temeljni kapital 20.000,00 Kn uplaćen u cijelosti. Uprava društva: Josip Srabotnak. Transakcijski račun Zagrebačka banka IBAN HR1423600001101326187, SWIFT ZABA HR2X

Na sve međusobne odnose između keramica.info portala, korisnika i klijenata koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na službenoj stranici keramica.info portala na adresi www.keramica.info