Uvjeti pružanja usluge

Informacije o trgovačkom društvu

RAVITERA d.o.o.
Zagrebačka 29
10430 Samobor
Matični broj: 080309612
OIB: 27639008504

Tvrtka Ravitera d.o.o. sa sjedištem u Samoboru vlasnik je internet stranice www.keramica.info. Skup usluga koje pruža Ravitera d.o.o. na domeni www.keramica.info je provođenje financijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta. Korištenjem internetske stranice www.keramica.info smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Pravila ponašanja

Korisnik se obavezuje da neće koristiti naš sustav na bilo koji način na koji bi se mogao ugroziti nesmetan i siguran rad. Slanje masovnih neželjenih komercijalnih e-mail poruka ili SPAM-a kroz keramica.info sustav najstrože je zabranjeno. Zadržavamo pravo bez prethodnog upozorenja isključiti, trajno ili privremeno bilo kojeg korisnika za kojeg se utvrdi da je slao SPAM e-mail poruke.

Odricanje od odgovornosti

Web sustav keramica.info je sačinjen tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema vezanih uz keramiku, tehnike rada i korištenja gline i sličnih materijala. Keramica.info ograđuje se od postupaka koji su poduzeti u vezi s informacijama na stranici, ova web stranica sačinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu kompetentnih osoba.
Keramica.info zadržava pravo na pogrešne navode. U takvom slučaju mjerodavna je informacija koja je pružena usmeno ili pismeno od strane naših djelatnika keramica.info ne daje garancije bilo koje vrste za usluge koje pružamo. Ovo uključuje gubitak podataka.
Keramica.info zadržava pravo da doda, obriše ili promijeni bilo koji uvjet korištenja ili njegov dio bez prethodne najave i u bilo koje vrijeme. Keramica.info ne garantira da će ove stranice biti dostupne u svakom trenutku. Stranice mogu biti privremeno nedostupne kada je to potrebno zbog podrške, održavanja ili izmjene sadržaja.
Ravitera d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja na web sustavu keramica.info bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga te nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena

Uvjeti korištenja

Korištenjem Internet stranice u vlasništvu Ravitera d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.
Ravitera d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
Ravitera d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice.
Odricanjem od navedene odgovornosti trgovačkom društvu Ravitera d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima.
Iako Ravitera d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.
Ravitera d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Uvjeti prodaje

Svaki registrirani i neregistrirani korisnik mogu kupovati artikle iz ponude Ravitera d.o.o. prikazane na internetskim stranicama.
Kupoprodajni ugovor između registriranog/neregistriranog korisnika i Ravitera d.o.o. postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje RH. Ravitera d.o.o. zadržava pravo otkazivanja narudžbe bez dodatnog objašnjena.

Cijene

Sve navedene cijene sadrže PDV i izražene su u kunama.
Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.
Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu proizvoda, osim ako to u opisu proizvoda nije izričito navedeno.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno.
Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se Ravitera d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Jamstvo i servis

Jamstveni rok naveden je za svaki pojedini artikl.
Za artikle za koje nije naveden rok jamstva, vrijede rokovi općih jamstvenih uvjeta prema važećim zakonima Republike Hrvatske.
Ravitera d.o.o. osigurava servis za sve proizvode kupljene putem Internet stranice www.keramica.info

Plaćanje

Vaše naručene artikle možete platiti na nekoliko načina:
1. Kreditnom karticom: Eurocard/Mastercard ili Visa Zagrebačke banke , Maestro

2. Uplatnicom/virmanom – plaćate na navedeni žiro račun Ravitera d.o.o. prema izdanoj ponudi. Račun će vam biti izdan sa datumom izlaska robe sa našeg skladišta i bit će vam poslan na e-mail adresu koju ste dostavili prilikom registracije.Ukoliko želite da vam račun pošaljemo na neku drugu adresu, molimo vas da nas o tome obavijestite prilikom same kupovine. U slučaju plaćanja kreditnim karticama, Ravitera d.o.o. naplatu autoriziranog iznosa radi u trenutku isporuke robe te ukoliko postoji bilo kakva sumnja u istinitost podataka ne obvezuje se isporučiti robu. Ovim uvjetima se također definira i slanje naručene robe i usluga.

3. Pouzećem, plaćanje dostavljaču prilikom preuzimanja robe.

Prije slanja robe pri ovakvom načinu plaćanja provjeravamo telefonski kupca da li potvrđuje narudžbu, te ne šaljemo robu prije nego dobijemo potvrdu.

Dostava naručenih artikala

Naručeni artikli bit će isporučeni na vašu adresu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 10 radnih dana za dobavljive artikle odnosno one artikle koji su na zalihama. Za artikle koji nisu na zalihama ili se proizvode prema narudžbi mjerodavan je rok isporuke naveden na ponudi ili potvrdi narudžbe.
U redovnim uvjetima roba se dostavlja kupcu radnim danom, unutar 1 do 3 radna od dana narudžbe, na otoke po dostavnom redu dostavljača do maksimalnih 5 radnih dana. Ako procijenimo da će rok dostave biti veći od 10 radnih dana ili da je nemoguće više dostaviti traženi artikl, nakon provjere bit ćete obaviješteni o tome putem e-mail adrese koju ste naveli prilikom registracije.
U mjestima gdje postoji organizirana dostava, Vaš će paket biti dostavljen izravno na Vašu adresu.
Tamo gdje dostava paketa nije organizirana, pošta ili tvrtka koja se bavi kurirskom uslugom će Vas obavijestiti o prispijeću pošiljke i Vaš ćete paket moći podići u roku prema rokovima dostavne službe.

Ravitera d.o.o. ili ovlašteni dostavljač zadržava pravo da se prilikom isporuke robe zatraži identifikacija primatelja putem osobnog dokumenta te ukoliko se ne dobije ista Ravitera d.o.o. zadržava pravo da ne isporuči poslanu robu.
Primatelj svojim potpisom na dostavnici ili sličnom dokumentu potvrđuje primitak robe.

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. 

Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Pravo na raskid ugovora

1. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 (četrnaest) dana.
2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
3. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.

Oblik raskida ugovora

1. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
2. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
3. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka navedenom prije.

Posljedice raskida ugovora

1. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
2. Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
3. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom
4. Trgovac je dužan, u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Isključenje prava na raskid ugovora

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru:
- pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora
-prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu
- prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju, o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao
- prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina
- igrama na sreću.

Povrat

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. Ravitera d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.
Potrošač snosi trošak povrata robe. 

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati pismenim prigovorom u našem poslovnom prostoru pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.
Prigovor također možete poslati putem pošte na adresu: Ravitera d.o.o., Zagrebačka 29, 10430 Samobor
Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Pritužbe putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. možete uputiti, no na njih nismo dužni odgovoriti te nije službena komunikacija.

Pin It