keramica info logo header
Blog
Posted in

Peć za keramiku – što trebate znati?

pec za keramiku
Posted in

Peć za keramiku omogućuje vam kontrolirano zagrijavanje i hlađenje predmeta, što je ključno za proces keramičke proizvodnje.

Kupovina nove peći za keramiku veliki je korak za svakog keramičara, bez obzira radi li se hobistu ili o profesionalnom proizvođaču keramike. Na tržištu danas postoji veliki izbor modela različitih proizvođača. Ponekad je osobi bez iskustva teško raspoznati što čini razliku u kvaliteti i kako izabrati pouzdanog dobavljača i suradnika za dugi niz godina.

Peć za keramiku može biti zagrijavana električnom energijom ili plinom, s time da se plin najčešće koristi na pećima većeg volumena.

Prema izvedbi peći najčešće se koriste s vratima na gornjoj (tzv. top-load) ili s vratima na prednjoj strani. I jedna i druga vrsta imaju svoje prednosti i nedostatke. Ali, u oba tipa mogu se postići dobri rezultati pečenja.

Ako pričamo o električnim pećima, važni faktori koji utječu na kvalitetu pečenja je raspodjela temperature i potrošnja energije. Danas kada svjedočimo visokim cijenama koje plaćamo za energiju dobro projektirana i odabrana izolacija peći važan je faktor koji utječe na cijenu peći.

Drugi važan faktor koji čini razliku je regulator temperature. To je uređaj koji kontrolira proces pečenja. Na peći se ugrađuju elektronički regulatori temperature, ali nisu svi prilagođeni da vode proces pečenja keramike. To korisniku koji nije baš tehnički „potkovan“ može stvoriti probleme kod korištenja peći. Ovisno o tome je li je peć za hobi i profesionalnu upotrebu, treba odabrati regulator temperature koji će pružiti dovoljno mogućnosti za rad. Još jedan faktor koji ima važnu ulogu je tehnička pomoć i servis koji nikako ne treba zanemariti.

Bez obzira kakvu vrstu peći koristite moguće je proces pečenja podesti da daje i dobre i loše rezultate. Zbog toga je važno upoznati peć koju koristite i podesiti krivulju pečenja da rezultati budu zadovoljavajući.

Kako izabrati koja mi najviša radna temperatura peći treba?

Ovisno o vrsti gline i glazure koje koristimo ovisi odabir najviše radne temperature peći. Za izradu ukrasnih i suvenirskih proizvoda za izradu kojih se koriste gline i glazure koje zahtijevaju pečenje na temperaturi do 1100˚C dovoljna je peć koja može postići do 1200˚C.

Temperatura peći za keramiku za gline tipa kamenina i porculan te njima odgovarajuće glazure peći moraju imati mogućnost postizanja temperature od najmanje 1250˚C, ali je poželjno da mogu postići i 1300˚C.

Temperature više od 1300˚C kada govorimo o glinama rijetko imaju potrebu s tehnološke strane. Češće se radi o vizualnom izgledu gline ili glazure koji se postiže na tim temperaturama. Ali, utjecaj na kvalitetu proizvoda nema velike razlike u odnosu na pečenje u području 1250˚C do 1300˚C. Ne treba zanemariti i stranu potrošnje struje i cijenu pečenja, koja znatno raste kada prelazimo 1200˚C.

Krivulja pečenja

Krivulja pečenja definira vremenski tijek temperature u peći, a on ovisi o korištenim sirovinama (glina i glazura). Ne postoji univerzalni proces pečenja koji će biti prikladan za sve vrste glina i glazura. Zašto je to tako? Jer na to utječe puno faktora: sirovine koje se koriste, namjena predmeta, oblik predmeta, debljina stijenke predmeta….

Kod pečenja keramike treba imati na umu da ono što utječe na kvalitetu pečenja nije samo temperatura već i trajanje pečenja. Postoje metode i pomoćna sredstva koje se stavljaju u peć zajedno s predmetima koji se peku te su izloženi istim uvjetima pečenja. Ova pomoćna sredstva imaju unaprijed laboratorijski određeno stezanje ili deformaciju. Uz pomoću usporednih tablica mogu vrlo točno odrediti točni režimi rada peći.

Vrijeme od stavljana predmeta u peć pa do trenutka vađenja iz peći je obično 1 dan, ali može biti kraće ili dulje ovisno o veličini peći, najvišoj temperaturi pečenja itd.